Wspieramy sport!

Firma Eurokan aktywnie angażuje się w sport amatorski wspierając inicjatywy lokalne , zwłaszcza poprzez promocję sportu wśród dzieci i młodzieży. Działania sponsoringowe w zakresie sportu wspierają również realizację zadań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.