Opis - włazy kanałowe

Oferujemy naszą sprawdzoną od wielu lat usługę związaną z wymianą włazów kanałowych na włazy samopoziomujące. Wykorzystujemy do tego celu specjalną szybkowiążącą zaprawę EUROKAN HEVOLIT FIX 3K:

Wymiana włazu kanałowego na samopoziomujący się właz kanałowy:

Odsłaniamy stare włazy kanałowe oraz niezbędną przestrzeń roboczą wokół włazu, a następnie usuwamy stary właz i gruz z przestrzeni roboczej. Usuwamy uszkodzone lub luźne elementy podbudowy albo pierścienie wyrównujące i na nowo odbudowujemy te elementy konstrukcji. Nakładamy pierścień adaptacyjny nowego samopoziomującego się włazu kanałowego o odpowiedniej wysokości zgodnie z danymi producenta, a następnie zalewamy go naszą specjalną zaprawą szybkowiążącą EUROKAN HEVOLIT FIX 3K (szybkowiążąca zaprawa modyfikowana tworzywem sztucznym stosowana w celu uzyskania optymalnej jakości). Zakładamy pomocniczy szalunek w celu nałożenia asfaltowego materiału drogowego i wstępnie zagęszczamy ten materiał. Następnie usuwamy szalunek, wstawiamy samopoziomujący się właz kanałowy i wbijamy go przy pomocy wibratora płytowego do warstwy ścieralnej.

W połączeniu z wymianą starych włazów kanałowych i montażu włazów samopoziomujących, wykonujemy także niezbędne prace związane z odnowieniem nawierzchni wokół studzienki.

Na życzenie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę cenową po przeprowadzeniu oględzin studzienek w miejscu wykonywania prac.

Uwaga termin gwarancji na naszą usługę wynosi nawet do 4 lat.

Wyjmujemy uszkodzony właz kanałowy.

Osadzamy metalowy szalunek w celu wykonania warstwy nośnej z asfaltu.

Nakładamy emulsję bitumiczną HEVOLIT-Haftkleber poprawiającą przyczepność.

Umieszczamy warstwę nośną asfaltu.

Zagęszczamy warstwę nośną asfaltu.

Nakładamy emulsję bitumiczną HEVOLIT-Haftkleber poprawiającą przyczepność.

Zakładamy taśmę HEVOLIT-Fugenband w celu perfekcyjnego uszczelnienia spoin.

Nakładamy wierzchnią warstwę asfaltu.

Wstępnie zagęszczamy wierzchnią warstwę asfaltu.

Usuwamy metalowy szalunek.

Wstawiamy samopoziomujący się właz kanałowy.

Wbijamy właz kanałowy do świeżego jeszcze asfaltu.

Na końcu zagęszczamy ostatecznie całą konstrukcję.