Oferujemy naszą sprawdzoną od wielu lat usługę związaną z wymianą lub regulacją włazów kanalizacyjnych, wpustów deszczowych, włazów samopoziomujących, wykorzystując do tego celu specjalną szybkowiążącą zaprawę EUROKAN HEVOLIT  FIX 3 K oraz piłę do wycinania włazów po okręgu.
Pierścień włazu kanałowego podnosimy do poziomu drogi przy pomocy specjalnie do tego celu skonstruowanego uchwytu. Szczelinę pod pierścieniem lub kołnierzem oczyszczamy i całkowicie usuwamy luźne resztki. Po dokładnym zwilżeniu elementów konstrukcji zalewamy powstałą szczelinę zaprawą szybkowiążącą EUROKAN HEVOLIT FIX 3 K. Ubytek nawierzchni pomiędzy pierścieniem włazu kanałowego wypełniamy asfaltem wysokiej jakości i wyrównujemy do powierzchni jezdni. Miejsca wokół studzienki kanalizacyjnej, w których asfalt jest kruchy, popękany lub zerwany możemy na życzenie wypełnić reaktywną specjalną mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na zimno lub mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na gorąco.
Na życzenie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę cenową po przeprowadzeniu oględzin studzienek w miejscu wykonywania prac.
Termin gwarancji na nasza usługę wynosi 2 lata
UWAGA : Czas jednej regulacji lub wymiany włazu (15 cm odtworzenia nawierzchni i 10 cm podbudowy) wynosi ok.50 min. Po tym czasie można w pełni obciążyć wbudowany właz oraz przywrócić ruch na jezdni.

Regulacja wpustu deszczowego

Oferujemy naszą sprawdzoną od wielu lat usługę związaną z regulacją lub wymianą wpustów deszczowych, wykorzystując do tego celu specjalną szybkowiążącą zaprawę EUROKAN HEVOLIT FIX 3K.
Kołnierz wpustu deszczowego podnosimy do poziomu drogi przy pomocy specjalnie do tego celu skonstruowanych uchwytów. Szczelinę pod kołnierzem oczyszczamy i całkowicie usuwamy luźne resztki. Po dokładnym zwilżeniu elementów konstrukcji zalewamy powstałą szczelinę zaprawą szybkowiążącą EUROKAN HEVOLIT FIX 3K. Ubytek nawierzchni pomiędzy korpusem wpustu deszczowego wypełniamy mieszanką mineralno asfaltową wysokiej jakości i wyrównujemy do powierzchni jezdni. Miejsca wokół wpustu, w których warstwa asfaltowa jest krucha, popękana lub zerwana możemy na życzenie wypełnić reaktywną specjalną mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na zimno lub mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na gorąco.
Na życzenie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę cenową po przeprowadzeniu oględzin studzienek w miejscu wykonywania prac.
Termin gwarancji na naszą usługę wynosi 2 lata
UWAGA : Czas jednej regulacji lub wymiany wpustu (15 cm odtworzenia nawierzchni i 10 cm podbudowy) wynosi ok.50min. Po tym czasie można w pełni obciążyć wbudowany właz oraz przywrócić ruch na jezdni

Montaż samopoziomującego się włazu kanałowego

Oferujemy naszą sprawdzoną od wielu lat usługę związaną z wymianą włazu kanałowego na samopoziomujący sie właz kanałowy wykorzystując do tego celu specjalną szybkowiążącą zaprawę EUROKAN Hevolit FIX 3K:
Wymiana włazu kanałowego na samopoziomujący się właz kanałowy:
Odsłaniamy stary właz kanałowy oraz niezbędną przestrzeń roboczą wokół włazu, a następnie usuwamy stary właz i gruz z przestrzeni roboczej. Usuwamy uszkodzone lub luźne elementy podbudowy lub pierścienie wyrównujące i na nowo odbudowujemy te elementy konstrukcji. Nakładamy pierścień adaptacyjny nowego samopoziomującego się włazu kanałowego o odpowiedniej wysokości zgodnie z danymi producenta, a następnie zalewamy go naszą specjalna zaprawą szybkowiążącą EUROKAN Hevolit FIX 3K (szybkowiążąca zaprawa modyfikowana tworzywem sztucznym stosowana w celu uzyskania optymalnej jakości). Zakładamy pomocniczy szalunek w celu nałożenia asfaltowego materiału drogowego i wstępnie zagęszczamy ten materiał. Następnie usuwamy szalunek, wstawiamy samopoziomujący sie właz kanałowy i wbijamy go przy pomocy wibratora płytowego do warstwy ścieralnej.
W połączeniu z wymianą starego włazu kanałowego na samopoziomujący się właz kanałowy wykonujemy niezbędne prace związane z odnowieniem nawierzchni wokół studzienki.
Na życzenie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę cenową po przeprowadzeniu oględzin studzienek w miejscu wykonywania prac.
Uwaga termin gwarancji na naszą usługę wynosi nawet do 4 lat.