Opis - Regulacja włazów kanałowych wraz z odnowieniem asfaltu

Oferujemy naszą sprawdzoną od wielu lat usługę związaną z regulacją lub wymianą pierścieni włazów kanałowych, wykorzystując do tego celu specjalną szybkowiążącą zaprawę EUROKAN HEVOLIT FIX 3K oraz specjalną piłę do wycinania włazów po okręgu.

Zapadnięte studzienki podnosimy do poziomu drogi przy pomocy specjalnie do tego celu skonstruowanego podnośnika. Szczelinę pod pierścieniem lub kołnierzem oczyszczamy i całkowicie usuwamy luźne resztki. Po dokładnym zwilżeniu elementów konstrukcji przeprowadzamy zalewanie spękań nawierzchni za pomocą zaprawy szybkowiążącej EUROKAN HEVOLIT FIX 3K. Ubytek nawierzchni pomiędzy pierścieniem włazu kanałowego wypełniamy asfaltem wysokiej jakości i wyrównujemy do powierzchni jezdni. Miejsca wokół studzienki kanalizacyjnej, w których masa  asfaltowa jest krucha, popękany lub zerwany możemy na życzenie wypełnić reaktywną specjalną mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na zimno lub mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na gorąco.

Na życzenie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę cenową po przeprowadzeniu oględzin studzienek w miejscu wykonywania prac.

Termin gwarancji na nasza usługę wynosi 2 lata

UWAGA : Czas jednej regulacji lub wymiany włazu (15 cm odtworzenia nawierzchni i 10 cm podbudowy) wynosi ok.50 min. Po tym czasie można w pełni obciążyć wbudowany właz oraz przywrócić ruch na jezdni.