Opis - Naprawa nawierzchni asfaltowej

Naprawa pęknięć i rozszczelnionych spoin technologicznych przy zastosowaniu bitumicznych mas zalewowych na gorąco. 

Do naprawy nieszczelnych spoin technologicznych bądź pęknięć liniowych najlepsze są bitumiczne masy zalewowe na gorąco zgodne z normą PN EN 14188-1, modyfikowane kopolimerem SBS lub żywicami syntetycznymi, ewentualnie innymi dodatkami uszlachetniającymi. Masy te charakteryzują się dobrą zdolnością wypełniania szczelin, niską spływnością w temperaturze +60oC, bardzo dobrą przyczepnością do powierzchni z betonu cementowego i betonu asfaltowego. Zachowują elastyczność w każdych warunkach temperaturowych, występujących w Europie Środkowej.

Naprawa nawierzchni asfaltowej polega na:

  • rozfrezowaniu pęknięcia frezem palcowym, gwarantującym prawidłowy (nieregularny, poszarpany) kształt ścianek szczeliny ,
  • oczyszczeniu sprężonym powietrzem,
  • zagruntowaniu gruntownikiem na bazie żywic,
  • wypełnieniu szczeliny bitumiczną masą zalewową w temperaturze ok. 160-180 oC.

Masę zalewową rozgrzewa się do stanu płynnego w specjalnie do tego celu opracowanych urządzeniach – kotłach płaszczowych z kontrolowanym procesem roztapiania masy: bardzo istotne jest, aby szczegółowo przestrzegać zaleceń producenta mas, gdyż nieprawidłowa obróbka poprzez przegrzanie masy powyżej 180oC, skutkuje zerwaniem wiązań polimerowych i utratę istotnej części właściwości produktu.

Bitumiczne masy zalewowe na gorąco z powodzeniem znajdują zastosowanie również przy wypełnieniach szczelin pomiędzy nawierzchnią, a elementami galanterii betonowej lub szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z betonu cementowego.