Opis

Oferujemy naszą sprawdzoną od wielu lat usługę związaną z regulacją lub wymianą wpustów deszczowych, wykorzystując do tego celu specjalną szybkowiążącą zaprawę EUROKAN HEVOLIT FIX 3K.

Kołnierz wpustu deszczowego podnosimy do poziomu drogi przy pomocy specjalnie do tego celu skonstruowanych uchwytów. Szczelinę pod kołnierzem oczyszczamy i całkowicie usuwamy luźne resztki. Po dokładnym zwilżeniu elementów konstrukcji zalewamy powstałą szczelinę zaprawą szybkowiążącą EUROKAN HEVOLIT FIX 3K. Ubytek nawierzchni pomiędzy korpusem wpustu deszczowego wypełniamy mieszanką mineralno asfaltową wysokiej jakości i wyrównujemy do powierzchni jezdni. Miejsca wokół wpustu, w których warstwa asfaltowa jest krucha, popękana lub zerwana możemy na życzenie wypełnić reaktywną specjalną mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na zimno lub mieszanką mineralno-asfaltową nakładaną na gorąco.

Na życzenie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę cenową po przeprowadzeniu oględzin studzienek w miejscu wykonywania prac.

Termin gwarancji na naszą usługę wynosi 2 lata

UWAGA : Czas jednej regulacji lub wymiany wpustu (15 cm odtworzenia nawierzchni i 10 cm podbudowy) wynosi ok.50min. Po tym czasie można w pełni obciążyć wbudowany właz oraz przywrócić ruch na jezdni