Uszkodzenia nawierzchni tego typu są zwykle trudnym tematem zarówna dla organów zarządzających drogą jak i firm wykonawczych. Z jednej strony są to przeważnie słabo zauważalne przy dobrej pogodzie uszkodzenia, na których naprawę nie ma osobnych funduszy, z drugiej – w trakcie i po opadach – stają się uciążliwe, a nawet niebezpieczne. Ich usunięcie kojarzy się zwykle z wycięciem lub wyfrezowaniem nawierzchni w uszkodzonym miejscu i ponownym wypełnieniu go mieszanką mineralno asfaltową, co wcale nie jest tanie i nie pozostaje bez wpływu na dalsza trwałość nawierzchni (ingerencja w strukturę i powstanie kolejnych spoin technologicznych wokół naprawy). Oczywiście, stosując odpowiednie materiały uszczelniające, można przeprowadzić naprawę prawidłowo i trwale, jednak nowopowstałe spoiny technologiczne zawsze będą słabszym ogniwem w danym miejscu..

Oferujemy usługę bez konieczności ingerencji w konstrukcję nawierzchni, gwarantującą jednocześnie trwałe usunięcie problemu.

Zadania realizujemy przy użyciu dwóch niezależnych technologii – na zimno lub na gorąco.