Opis

Spoiny technologiczne

Tworzenie szczelnych szwów – najczęściej praktykowaną metodą układania nowej nawierzchni na istniejącej drodze jest budowa połówkami. Powstaje wtedy szew osiowy, który jest najbardziej newralgicznym miejscem w nawierzchni. W takim przypadku zastosowanie znajdują bitumiczne taśmy dylatacyjne lub – metoda alternatywna – pasty-kleje do spoin technologicznych.

Usługa polega na maszynowym naniesieniu na krawędź pierwszej, ułożonej już połowy jezdni, odpowiedniej warstwy kleju, dzięki któremu podczas układania drugiej połowy jezdni z gorącej mieszanki mineralno-bitumicznej, następuje wulkanizacja i trwałe, szczelne zamknięcie spoiny, gwarantujące wieloletnią, bezproblemową eksploatację jezdni. Na tak wykonanym połączeniu można malować oznakowanie poziome. Takie uszczelnianie ma również zastosowanie do tworzenia spoiny pomiędzy układaną nawierzchnia asfaltową, a prefabrykatami z betonu jak rynny ściekowe czy krawężniki..

Usługa realizowana jest bezkolizyjnie, bezpośrednio przed rozściełaczem.

Spoinowanie nowo budowanych nawierzchni

Spoinowanie nowo budowanych nawierzchni

Spoinowanie nowo budowanych nawierzchni

Spoinowanie nowo budowanych nawierzchni

Spoinowanie nowo budowanych nawierzchni

Spoinowanie nowo budowanych nawierzchni

Spoinowanie nowo budowanych nawierzchni

Spoinowanie nowo budowanych nawierzchni

Spoinowanie nowo budowanych nawierzchni